Välkommen att remittera till oss!

Vi driver 13 öppenpsykiatriska mottagningar i regionerna Stockholm,Skåne och Västra Götaland.Läs mer om hur du remitterar till oss och vilka diagnoser vi behandlar under respektive mottagning.

Stockholm

Skåne

Västra Götaland