Välkommen att remittera till oss!

Vi driver 17 öppenpsykiatriska mottagningar i regionerna Stockholm, Norduppland, Skåne och Västra Götaland.Läs mer om hur du remitterar till oss och vilka diagnoser vi behandlar under respektive mottagning.

Stockholm

Norduppland

Skåne

Västra Götaland