Remittera till oss

Välkommen att remittera till oss. Vi tar emot remiss via Take Care eller post. Postadressen är:

WeMind Tyresö
Industrivägen 13
135 40 Tyresö

Detta ska ingå i remissen

En remiss med fullständig information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar. En remiss bör innehålla:

• Aktuella symtom
• Funktionsförmåga
• Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom
• Genomförda utredningar
• Genomförda behandlingsinsatser och effekt av dessa
• Aktuella läkemedel
• Bedömning inklusive suicidrisk

Observera att behandlingsansvaret kvarstår hos remittenten under basutredningen hos oss. Eventuell sjukskrivning kan tas över först efter att basutredning avslutats och patienten erbjudits behandling.

Vi behandlar

ADHD/ADD
Depression
Bipolära syndrom
Ångestsyndrom
Psykossjukdom
Emotionell instabil
personlighetsstörning

Vi utför

Neuropsykiatrisk utredning