Remittera till oss

Välkommen att remittera till oss. Vi tar emot remiss via Take Care eller post. Postadressen är:

WeMind Unga Vuxna
Rudsjöterassen 7
136 40 Handen

Detta ska ingå i remissen

En remiss med fullständig information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar. En remiss bör innehålla:

• Aktuella symtom
• Funktionsförmåga
• Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom
• Genomförda utredningar
• Genomförda behandlingsinsatser och effekt av dessa
• Aktuella läkemedel
• Bedömning inklusive suicidrisk

Observera att behandlingsansvaret kvarstår hos remittenten under basutredningen hos oss. Eventuell sjukskrivning kan tas över först efter att basutredning avslutats och patienten erbjudits behandling.

Vi behandlar

Depression
Bipolära syndrom
Ångestsyndrom
Psykossjukdom
Emotionell instabil
personlighetsstörning

Vi utför

Neuropsykiatrisk utredning