Remittera till oss

Välkommen att kontakta vår utredningskoordinator Agneta Hansson angående möjlighet att utreda hos oss, telefon 0708-720 715.

Remisser skickas via post till:

WeMind AB
Box 3113
400 10 Göteborg

Detta ska ingå i remissen

En remiss med fullständig information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar. En remiss bör innehålla:

• Aktuella symtom
• Funktionsförmåga
• Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom
• Genomförda utredningar
• Genomförda behandlingsinsatser och effekt av dessa
• Aktuella läkemedel
• Bedömning inklusive suicidrisk

Vi utreder

ADHD/ADD Autismspektrumtillstånd Annan neuropsykiatrisk problematik