Remiss via Västra Götalandsregionen

För att komma till oss på WeMind Göteborg via Västra Götalandsregionen (VGR) behöver din läkare skriva en remiss till oss. Du kan även skicka en sk egenremiss, se rutan till höger för beskrivning av egenremiss.
Även psykologer, kuratorer eller andra behandlare kan remittera till WeMind. 


Vi tar emot remisser för bedömning och därefter eventuell behandling av allmänpsykiatriska tillstånd såsom ADHD, Autismspektrumtillstånd, personlighetsstörningar, svårbehandlade alternativt återkommande depressioner, PTSD, tvångssyndom (OCD), Generaliserade ångestsyndrom (GAD) och andra ångesttillstånd,  bipolär sjukdom eller ätstörningar.

Vi tar emot remisser från alla enheter med avtal med  VGR, för patienter bosatta i Västra Götalandsregionen. WeMinds avtal med VGR är begränsat vad gäller antal patientbesök per år och vi kan därför inte ta emot alla som remitteras. Vissa remisser kan inte prioriteras utan måste hänvisas till andra vårdgivare. I de fall där farmakologisk behandling nyligen påbörjats men ännu inte utvärderats återsänds remissen för utvärdering innan ytterligare behandlingsinsatser görs. 

När din remiss är skickad kommer vårt remissteam att göra en bedömning av denna. Om remissen enligt våra avtal med VGR inte uppfyller kraven för behandling så kommer vi att skicka tillbaka denna till inremitterande. Blir remissen godkänd kommer vi att kontakta dig för att kalla dig till inledande nybesöksutredning hos oss.

Dessa besök, och eventuella framtida besök, kommer att följa VGRs priser, ändringar i dessa kommer medföra motsvarande ändringar i våra priser.

Patientavgifter för patienter som kommer via remiss från Västra Götalands-regionen eller egenremiss
  • Besök hos psykolog 100 kr
  • Besök hos psykiatriker/läkare 300 kr
Vid uteblivet/avbokat besök inom 24 timmar debiteras full patientavgift (frikort gäller ej)
Egenremiss
Skriv ett brev, eller kontakta oss via 1177 - vårdguidens e-tjänster (klicka här för info), där du beskriver varför du söker till oss samt eventuellt annat du tycker är viktigt för vårt remissteam att veta.

Obligatoriska uppgifter är
  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Ange också gärna mailadress
Vi svarar alltid per post oavsett hur egenremissen kommit in.

Det går bra att hjälpa någon annan att skriva en egenremiss, men det måste framgå att personen ifråga är införstådd och villig till behandling.

Att tänka på inför ditt besök som VGR-patient

Ta med ditt id-kort, körkort eller pass, vi behöver se din legitimation när du anmäler dig i receptionen.

Det går bra att betala med kontanter och kort.

Har du ett frikort så ta med det, har du ett högkostnadskort så ta med detta. När du kommit upp till frikortssumman 1.100 kr utfärdar vi ett frikort till dig.

Har du blivit sjuk eller fått förhinder så att du inte kan komma? Ring till oss och anmäl det!
Avbokning eller ombokning av din tid måste ske 24 vardagstimmar före din inbokade tid. Sena avbokningar (de som sker inom 24 vardagstimmar innan ditt besök) samt uteblivet besök, debiteras (frikort gäller ej).

Avbokning kan göras på telefon 031-774 27 00 (telefontid helgfira vardagar 8-12, 13-17, övrig tid via vår telefonsvarare). Du når oss också via 1177 Vårdguidens e-tjänster (klicka här för info)

Tänk på att vara ute i god tid inför ditt besök!