INFORMATION OM HÖGKOSTNADSSKYDD OCH FRIKORT


Högkostnadsskydd
Man får lägga samman de kostnader man haft vid mottagningsbesök inom regionen, hos andra landsting och hos privata vårdgivare med avtal. När man har kommit upp till gränsen för högkostnadsskyddet på 1.100 kronor ska man få ett frikort utskrivet, se nedan.
 
Högkostnadsskyddet gäller hos WeMind för besök hos läkare, psykolog, sjuksköterska, arbetsterapeut och psykoterapeut inom vårt avtal med VGR. Högkostnadsskyddet täcker inte kostnad för ett uteblivet eller för sent avbokat besök.
 
Det är upp till dig som patient att hålla reda på dina betalningar och högkostnadskort. Om du betalar via faktura skall vi alltid stämpla kortet direkt ändå. Vi gör inga återbetalningar om du betalt för mycket.
 

Frikort
När du har besökt mottagningar (öppen hälso- och sjukvård) och inom ett års tid betalat sammanlagt 1.100 kronor för sjukvård och behandling, skall vi utfärda frikort. Frikortet ger patienten rätt till avgiftsfri hälso- och sjukvård under resterande 12 månader från och med det första besöket som ligger till grund för frikortet, det vill säga den äldsta betalningen på högkostnadsskyddet. Frikortet gäller i hela landet.
 
Vi ser bara besöken hos oss i systemet och kan inte korrigera vad du betalt hos andra. Vi kan däremot stämpla in om du kan uppvisa att en faktura är betald för besök hos annan mottagning och du inte fått stämpel/kvitto. Vi kan inte betala tillbaka några belopp pga deras slarv eller om du inte haft ditt högkostnadskort med dig.
 
OBS! Spara högkostnadskortet, med noteringar om betalda patientavgifter även sedan du fått frikortet. Då är det enkelt att få ett nytt frikort (med samma giltighetstid som det första) om du har råkat tappa eller på annat sätt förlorat det. Du kan få ett nytt frikort även om du saknar högkostnadskortet. Då ska du kontakta den mottagning som skrev ut frikortet eller någon annan mottagning som du besökt med frikortet och som har registrerat giltighetstiden.