Tillgänglighetsdatabasen

WeMind Psykiatri Göteborg finns nu med i Tillgänglighetsdatabasen!

Inför ditt besök hos oss kan du via denna länk se hur våra lokaler är anpassade och tillgängliga. 

Info från Tillgänglighetsdatabasens hemsida:

"Många vill delta i samhällslivet och ta del av samhällets utbud, men alla har inte samma förutsättningar att göra det.  TD – tillgänglighetsdatabasen ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen. 

Har du någon gång frågat dig…
…går det att komma in i restaurangen med rullstol eller barnvagn?
…erbjuds personlig service dit jag ska?
…finns det mat för den som inte kan, får eller vill äta allt?
…finns det hörslinga i aulan på skolan?"

På deras startsida kan du söka bland 6734 anläggningar i hela landet.