Behandling via webbkamera (endast privatpatienter)

Tillgången till kognitiv beteendeterapi varierar mycket i olika delar av landet. Många bor också långt ifrån en mottagning. Därför erbjuder vi KBT via videosamtal till alla som bor i Sverige. Detta innebär att terapi kan genomföras via din dator, t ex i hemmet eller på arbetet. Man laddar enkelt ner gratisprogrammet Vsee till sin dator. Vsee liknar Skype, men har högre säkerhet och används av många stora sjukvårdsinrättningar som t ex Stanford University Hospital. Det innebär att ingen obehörig kan ta del av samtalen. Tack vare datorns webbkamera kan man se varandra under samtalet och det blir som att träffas. Forskning har visat att terapi via videosamtal ger samma resultat som att träffas öga mot öga, samt att man är lika nöjd med sin behandling. Behandlingen genomförs på vanligt sätt, men via videosamtal. Målet är att vården ska bli mer jämlik, att man ska kunna få samma behandling oavsett var man bor i Sverige. Läs mer om KBT här.

Det som behövs för KBT via webbkamera är:

Teknik:

  • Dator med internetuppkoppling, inbyggd eller extern mikrofon/högtalare samt webbkamera. Både Windows och MacOS fungerar.
  • Möjligheten att ladda ner och installera programmet Vsee (ladda ner här: http://vsee.com/start/download)


Andra förutsättningar:

  • Möjlighet att sitta avskiljt under sessionerna, vilka huvudsakligen kan bokas under dagtid
  • Att du inte har allvarliga eller frekventa självmordstankar
  • Att du godkänner att psykologen kontaktar din lokala psykiatri om du har självmordstankar och dessa skulle öka i styrka eller frekvens.


Behandlingen genomförs av psykologer med KBT-inriktning.