KBT i grupp

Behandling av  ADHD eller depression

WeMind Psykiatri i Göteborg erbjuder möjlighet till KBT vid ADHD i grupp. Även depressionsbehandling ges emellanåt i grupp.

KBT har visat sig framgångsrikt i forskning för minskade symtom vid ADHD. WeMind Psykiatri i Göteborg erbjuder möjligheten att gå i ADHDbehandling i grupp, till ett reducerat pris jämfört med individuell behandling.

Kontakten inleds med en kortare konsultation över telefon med en legitimerad psykolog, och därefter träffar man psykologen enskilt för ett utredningssamtal.

Gruppbehandlingen består sedan av 15 tillfällen á 2 timmar inklusive paus, en gång i veckan. Gruppen består av 4-10 deltagare. Parallellt arbetar man som deltagare mellan tillfällena med boken "Psykoterapi för vuxna med ADHD" av Berndt Hesslinger.

När du anmäler ditt intresse meddela att det gäller ADHD och att du är intresserad av gruppterapi.

WeMind Göteborg erbjuder emellanåt också mindfullnessbaserad gruppbehandling vid återkommande depressioner s.k Mindfullness-Based Cognitive Therapy.

Kontakta WeMind Psykiatri Göteborg på tel 031-774 27 00