Välkommen till WeMind Psykiatri
i Göteborg

WeMind Psykiatri Göteborg erbjuder både utredning och behandling av psykiatriska problem. Vi genomför utredningar av misstänkt ADHD/ADD, Autism /AST/ Asperger för både barn, ungdomar och vuxna.

Vi behandlar allmänpsykiatriska tillsånd såsom ångest och depression och kan erbjuda både läkemedelsbehandling och psykologisk behandling i form av KBT (kognitiv beteendeterapi).

WeMind bedriver evidensbaserad vård, vilket innebär att medvetet och systematisk sträva efter att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens) och att ständigt mäta effekten av vården. Klicka här för att läsa mer om evidensbaserad vård.

WeMind Göteborg är HBTQ-certifierade vilket innabär att vi arbetar aktivt med
att bemöta alla likvärdigt oavsett könsuttryck, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionsvariation, ålder eller annat, och har ett normkritiskt 
förhållningssätt.

WeMind i Göteborg har nu möjlighet att erbjuda parterapi (endast privatpatienter). 
Läs mer här

Vårdutbud


Att söka till WeMind Göteborg

De finns ett flertal olika vägar för att få vård på WeMind, Göteborg både för dig som är bosatt i Västra Götalandsregionen och du som bor någon annanstans i landet. Vi har två avtal med Västra Götalandsregionen. Enligt dessa avtal har vi möjlighet att ta emot patienter från hela landet. Vi har också avtal med ett flertal försäkringsbolag.

  • Du kan söka via remiss eller egenremiss genom vårt avtal med Västra Götalandsregionen. Det gäller dig som är över 18 år som önskar behandling eller utredning hos oss på WeMind Göteborg.
  • Du som står i kö för utredning eller behandling kan söka till oss via vårdgarantin. Det gäller framförallt dig som står i kö för att få en utredning av ADHD eller Autism/ Asperger. Barn och ungdomar har rätt till start av utredning inom 30 dagar, för vuxna 90 dagar. Om den tiden överskrids så tag kontakt med den mottagning du står i kö. Med en betalningsförbindelse från dem kan du istället (i mån av plats) utredas på WeMind, Göteborg.
  • Du kan söka till oss via det fria vårdvalet. Det gäller framförallt dig Du som är bosatt utanför Västra Götalandsregionen. Kontakta  den funktion som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare i den region du är bosatt. För kontaktuppgifter klicka här för att ladda ner en förteckning. Enligt det fria vårdvalet tar vi emot barn, ungdomar och vuxna för neuropsykiatriska utredningar samt vuxna för både utredningar och behandlingar.
  • Du kan söka som privatpatient (privatperson, företag, arbetsgivare).
  • Du kan söka via försäkringsbolag.


Vi utreder/ behandlar:

 

Vid bipolär sjukdom, psykossjukdomar och beroendeproblematik rekommenderar vi kontakt med mottagning specialiserad på dessa diagnoser.

Behandlingsresultat
Läs om våra behandlingsresultat och utvärderingen av vår vård.

Behandlare
Våra behandlare är läkare, specialister i psykiatri,  psykologer med kompetens motsvarande steg 1 eller steg 2 i KBT samt neuropsykologer. Klicka här för att läsa om våra medarbetare.
 

Kontakt

Adress: Otterhällegatan 2, 1 tr (hitta hit)
Telefon: 031-774 27 00, telefontid måndag - fredag kl 8.00-12.00, 13.00-17.00.
E-mail: gbgadmin@wemind.se
Via 1177 Vårdguidens e-tjänster - klicka här för info

Mottagningen är belägen centralt i Göteborg, se karta nedan. Närmsta hållplatser är Domkyrkan samt Stenpiren. Hitta parkering via denna länk. Tryck på "visa" så ser du de närmsta parkeringsmöjligheterna.

OBS! Klicka här för trafikinformation beträffande centrala Göteborg

Logga in på
1177 Vårdguiden

Nå oss dygnet runt genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att logga in behöver du BankID eller e-legitimation installerad på din dator eller mobiltelefon. Du kan ladda ner BankID genom att logga in på din bank. 
Så loggar du in i e-tjänsterna

E-tjänster på WeMind Psykiatri Göteborg
Av/omboka tid 
Kontakta mig 
Egenremiss

Om E-tjänster via 1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges landsting och regioner

Nationell psykiatrimätning 2014

I mars 2014 gjordes en nationell, extern undersökning av den patientupplevda kvaliteten inom psykiatrin. Weminds målsättning är att 80% av patienterna skall vara nöjda eller mycket nöjda med den vård vi erbjuder och resulatet visade att vår verksamhet rankas högt bland de psykiatriska klinikerna när det gäller patientupplevd kvalitet.

I svaren från patienter som behandlats hos WeMind Göteborg framgår det att:
94% skulle rekommendera WeMinds mottagning till andra
84% tyckte att den behandling som patienten fått var bra, mycket bra eller utmärkt
97% upplevde att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt