Ätstörning

De flesta människor oroar sig över sitt utseende ibland. Många försöker äta någorlunda hälsosamt och träna regelbundet. För vissa blir dock ångesten över kropp och vikt så stark att den verkar ta över hela tillvaron, och man är hela tiden upptagen med tankar på mat, ätande och utseende. Rädslan att gå upp i vikt blir så stark att man gör allt för att undvika det, t ex genom extrem bantning. 

Ibland kan det istället kännas som att man tappar kontrollen helt och äter massor på bara några timmar. Efteråt får man ofta känslor av skam, skuld och ångest som för vissa kan leda till att man kräks eller använder laxerande/vätskedrivande medel. Kanske bestämmer man sig för att träna allt intensivare eller att börja banta ännu hårdare. Man brukar räkna med att ungefär 5 % av befolkningen har någon form av ätstörning, t ex bulimia nervosa, anorexia nervosa eller hetsätningsstörning.

Många skäms och vågar därför inte söka hjälp, fastän det finns effektiv behandling att få. KBT vid ätstörningar brukar på WeMind Psykiatri bestå av ca 20 sessioner. För underviktiga personer (BMI <19) behövs ofta en längre behandling varför vi då brukar hänvisa till specialiserad ätstörningsenhet.

Mer information
  • Litteraturtips om ätstörningar: "Att övervinna hetsätning" av Christopher Fairburn
Patientföreningar
  • Frisk & Fri - Föreningens syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att: stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området samt påverka för bättre vård.