Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom heter Generalized Anxiety Disorder på engelska och förkortas därför ofta GAD. Personer med GAD är drabbade av en omfattande oro, och har svårt att själva kontrollera denna.

Oron kan exempelvis handla om att anhöriga ska bli sjuka eller skada sig, att det ska börja brinna på jobbet eller att ekonomin ska krascha. Ofta handlar oron också om sådant som andra skulle beteckna som småsaker, som att det ska bli dåligt väder på semestern eller att man inte ska välja rätt väggfärg inför renoveringen. Ofta är man upptagen med att göra saker för att "säkra upp" mot potentiella katastrofer eller så ser man till att helt enkelt låta bli sammanhang och situationer där man tänker att de kan uppstå.

Liksom vid posttraumatiskt stressyndrom har man vid GAD också olika symtom på att man är allmänt spänd: man får sömnbesvär, upplever rastlöshet, koncentrationssvårigheter och irritabilitet. Man har också lätt att bli spänd i musklerna och  uttröttad. Ibland leder oron till så mycket anspänning och svårigheter att den drabbade hamnar i en depression.

Behandling

Omfattande forskning visar att medicinering eller kognitiv beteendeterapi (KBT) är de behandlingar som ger allra bäst resultat om man lider av generaliserat ångestsyndrom. I KBT-behandlingen får man börja med att sätta upp mål som handlar om hur man skulle vilja att ens liv såg ut, vilka saker man skulle vilja kunna göra. Sedan får man bland annat lära sig att gradvis hantera de ångestväckande situationerna: man börjar med enklare situationer, för att sedan röra sig mot svårare och svårare uppgifter. Detta sker i egen takt, och i nära samarbete med psykologen. Även andra specifika behandlingsdelar brukar ingå i terapin.

Mer information
Patientföreningar
  • ÅSS - Ångestsyndromsällskapet. Rikstäckande förening för personer med ångestsyndrom och deras anhöriga, med lokalföreningar i bland annat Stockholm och Göteborg.
  • RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation som "... arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv." (Inte specifikt för generaliserat ångestsyndrom). Lokalföreningar bland annat i Stockholm och Göteborg.