Vi utreder - Autism/ Asperger/ Autismspektrumtillstånd för både barn, ungdomar och vuxna

I utredningen ingår
  • Kognitiv testning där man tittar på olika förmågor som t ex minne, koncentration etc
  • Ifyllning av skattningsskalor
  • Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar ej finns tillgängliga för intervju)
  • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar
  • Läkarbedömning hos psykiatriker
  • Återkoppling av utredning, inklusive utlåtande samt rekommendationer för vilka framtida insatser från vården eller andra instanser som kan behövas. 
  • För att kunna genomföra en utredning krävs att man inte har något missbruk av alkohol eller narkotiska preparat. Vid missbruk rekommenderar vi att du söker utredning via beroendevården i ditt hemlandsting.
På denna sida...

Snabbväljare

Mer information

Patientföreningar
  • Attention - Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrum–tillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
  • Autism & Aspergerförbundet - Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.