Vi utreder - Tourettes syndrom

I utredningen ingår
  • Ifyllning av skattningsskalor
  • Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar ej finns tillgängliga för intervju)
  • Läkarbedömning hos psykiatriker
  • Återkoppling av utredning, inklusive utlåtande samt rekommendationer för vilka framtida insatser från vården eller andra instanser som kan behövas.
  • För att kunna genomföra en utredning krävs att man inte har något missbruk av alkohol eller narkotiska preparat. Vid missbruk rekommenderar vi att du söker utredning via beroendevården i ditt hemlandsting.

Mer information

Patientföreningar
  • Attention - Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrum–tillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.