Litteraturtips

Nedan följer tips på böcker som kan vara intressanta för patienter och närstående.

Depression, ångest, tvång, sömn, fobier etc.
 • Ta makten över depressionen steg för steg. Författare: Michael E Addis och Christopher R Martell
 • Ingen panik. Författare: Per Carlbring och Åsa Hanell
 • Sov gott! Råd och tekniker från KBT. Författare: Susanna Jernelöv
 • Social fobi - effektiv hjälp med KBT Författare: Tomas Furmark m fl
 • Fri från ångest, oro och fobier. Författare: Maria Farm Larsson och Håkan Wisung
 • Rädd, räddare, ångest - När barn och ungdomar mår dåligt. Författare: Kerstin Hellström, Åsa Hanell och Lisa Liberman
 • Tvång - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv. Författare: Olle Wadström
 • Tvångssyndrom/OCD: Nycklar på bordet. Författare: Susanne Bejerot
 • Sluta älta och grubbla. Författare: Olle Wadström
 • Att övervinna hetsätning. Författare: Christopher Fairburn

ADHD - Barn
 • ADHD: att leva utan bromsar: en praktisk vägledning. Martin L. Kutscher, 2010
 • Så lyfter du fram styrkorna hos barn med adhd: en praktisk handbok om hur du kan omvandla ditt barns svårigheter till styrkor. Lara Honos-Webb, 2008
 • Boken för dig om adhd. Lena Westholm, 2012
 • Viktor, mer än ADHD. Jessica Stigsdotter Axberg, 2012

ADHD - Vuxna
 • ADHD-hjälpen: för ett liv i balans. Katarina A. Sörngård, 2014 (självhjälpsbok)
 • Rutiner i vardagen – Varför då?: stöd och insatser för vuxna med adhd. Hjälpmedelsinstitutet, 2008
 • Jag föredrar att kalla mig impulsiv. Carina Ikonen Nilsson, 2009 (självbiografisk)

Autism/Asperger
 • Familjevardag med autism och Asperger: om att komma vidare efter diagnosen. Carolina Lindberg och Malin Mårtensson, 2011
 • Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Bo Hejlskov Elvén, 2009
 • Vad innebär funktionshindret? Att leva med autism/Aspergers syndrom: Projekt Empowerment, 2004
  ”En bok som främst riktar sig till vuxna som har Aspergers syndrom eller autism. Boken går igenom vad Aspergers syndrom och autism är och hur det kan te sig i vardagen. Boken innehåller praktiska tips och råd för hur man kan göra i vardagliga situationer.”
 •  Att vara vuxen med Aspergers syndrom. Paula Tilli(2015)