Ny verksamhet i Skåne

Stockholm den 14 september 2017

WeMind Psykiatri har tagit över som huvudman för verksamheten i Helsingborg den 1 augusti 2017 och verksamheten i Lund från 1 november. Båda verksamheterna kommer drivas under namnet Psykiatripartners.

Att WeMind Psykiatri tar över som huvudman kommer inte förändra något för patienterna eller de anställda. På sikt hoppas dock WeMind Psykiatri bidra till att verksamheterna utvecklas ytterligare och kan fortsätta förbättra patienternas vård.

Idag driver WeMind Psykiatri mottagningar i fyra landsting och har bidragit till att tillgängligheten till modern psykiatri har ökat. WeMind Psykiatri är en del av psykiatrin och vi vill jobba tätt tillsammans med många andra vårdgivare, patienter och landsting för att tillsammans utveckla framtidens tillgängliga, jämlika och effektiva psykiatri

Tilldelningsbeslut

Stockholm den 15 september 2016

Vi är glada över att WeMind Psykiatri, enligt tilldelningsbeslut den 15 september 2016, av landsting i Uppsala län blivit utsedda till den leverantör som ska ta över ansvaret för den psykiatriska öppenvården för vuxna i Norduppland region omfattande kommunerna i Tierp, Heby, Östhammar och Älvkarleby. Detta gäller från 1/6 2017

Uppdraget från landstinget innebär att samma psykiatriska öppenvårdsverksamhet ska bedrivas i samma geografiska område, mot samma patientgrupper och med samma ansvar, som idag. Alla nuvarande medarbetare kommer att erbjudas fortsatt anställning på WeMind efter övertagandet, eftersom detta betraktas som en verksamhetsövergång.

Den som har några frågor eller funderingar, stora som små, är varmt välkommen att kontakta WeMinds VD Urban Pettersson Bargo på urban@wemind.se eller 0708-553420.

Tilldelningsbeslut

Stockholm den 16 september 2016

Vi är glada över att WeMind Psykiatri, enligt tilldelningsbeslut den 30 augusti 2016, av Stockholms läns landsting blivit utsedda till den leverantör som ska ta över ansvaret för den psykiatriska öppenvården för vuxna i sydöstra länet; omfattande kommunerna i Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Uppdraget från landstinget innebär att samma psykiatriska öppenvårdsverksamhet ska bedrivas i samma geografiska område, mot samma patientgrupper och med samma ansvar, som idag. Alla nuvarande medarbetare kommer att erbjudas fortsatt anställning på WeMind efter övertagandet, eftersom detta betraktas som en verksamhetsövergång.

Mottagningarna i Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommer att drivas i samma lokaler som idag (landstinget tillhandahåller alla lokaler). När det gäller mottagningen i Nacka kommer landstinget att tillhandahålla en ny likvärdig lokal i närheten av den gamla.

Tilldelningsbeslutet har överklagats (överprövats), vilket är vanligt i denna typ av process. Vår förhoppning är att handläggningen i domstolarna ska ske så skyndsamt som möjligt, så att både patienter och personal får en kontinuitet och trygghet i sitt fortsatta gemensamma arbete.

Den som har några frågor eller funderingar, stora som små, är varmt välkommen att kontakta WeMinds VD
Urban Pettersson Bargo på urban@wemind.se eller 0708-553420.