Patient- och närståendeföreningar

  • Attention - Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
  • Autism & Aspergerförbundet - Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.
  • RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation som "... arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv." (Inte specifikt för agorafobi).
  • SPS – Stödförening för drabbade av Panikångest och Social fobi – syftar till att fungera som ett stöd och en mötesplats för drabbade av panikångest och social fobi. Här kan du som drabbad eller anhörig hitta information om dessa diagnoser, t.ex symptom, behandling, hur du söker hjälp samt om lagar och rättigheter. SPS har även ett forum och en chat där du kan komma i kontakt med andra med ångestproblematik.
  • Svenska Ångestsyndromsällskapet, ÅSS, är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral. Föreningen verkar i hela landet och utgör ett stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar.
  • SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. En resurs för alla som känner sig berörda av eller vill veta mer om självmord och hur det kan förebyggas. SPES har även en nationell jourtelefon som är öppen alla dagar.
  • Svenska OCD-förbundet Ananke - är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD), och deras anhöriga.
  • Föreningen Balans – Patient och anhörigförening för drabbade av depressionssjukdomar. Föreningen är för dig som upplevt depressioner eller omväxlande depressiva och maniska perioder eller har drabbats av “utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Även anhöriga kan få information, råd, hjälp och stöd.
  • Frisk & Fri - Föreningens syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att: stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området samt påverka för bättre vård.
  • Bipolarna  - Kunskapsbank, forum, bloggar och annat relaterat till bipolär sjukdom.