Patientlöfte


På WeMind Psykiatri har alla patienter rätt till den bästa tänkbara vården. Vi ger våra patienter ett löfte för att ställa krav på oss själva och göra det tydligt för våra patienter vilken vård de har rätt till:
  • WeMind Psykiatri garanterar att alla patienter behandlas på det sätt som forskningen visar är effektivast.
  • WeMind Psykiatri garanterar att vi mäter och följer upp kvaliteten på alla patienters behandlingar.
  • WeMind Psykiatri garanterar att alla behandlare har relevant utbildning och erfarenhet.
  • WeMind Psykiatri garanterar att vi samarbetar med ledande forskare för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Om du som patient är missnöjd med den vård eller det bemötande du får på WeMind vänder du dig till vårt patientombud i Stockholm eller i Göteborg.