Studentterapi

Karolinska institutet (KI) och WeMind Psykiatri  erbjuder terapi hos psykologstudenter till rabatterat pris. Studenterna är i slutet av psykologutbildningen och får handledning av erfarna psykologer.

Studentmottagningen finns i WeMind Psykiatris  lokaler på Rehnsgatan 20 vid Rådmansgatans t-bana. 


Personer med livsstilsrelaterade besvär eller avgränsad psykiatrisk problematik kan komma till studentmottagningen på WeMind Psykiatri. Lider du av t ex nedstämdhet, ångest eller oro, fobier, hälso- eller stressrelaterade problem, utmattning, sömnbesvär, smärta, diabetes typ II eller övervikt/fetma kan en studentbehandling kanske passa dig. Handledaren träffar studenten regelbundet, terapisamtalen spelas in för att underlätta handledningen och garantera god kvalitet på terapin. Studenter och handledare har tystnadsplikt.

Vill du gå i studentterapi?

Ring WeMind Psykiatris reception på 08-406 00 40 och boka in ett första bedömningssamtal. Första besöket sker hos en legitimerad psykolog som bedömer om studentbehandling skulle passa just dig. Under det första samtalet kan du även ställa frågor och få veta mer om studentmottagningen. Första samtalet är till ordinarie pris (1250 kr). Du blir därefter kontaktad av den student du kommer att träffa och ni bokar in ett första möte. För studentsamtalet betalar du sedan 200 kr/session.

Studentmottagningen är öppen på tisdagkvällar från kl. 17.00, så för att gå i studentterapi måste du kunna komma då.