Öppna föreläsningar

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar om ångest och depression hos WeMind Stockholm, adress Rehnsgatan 20.

Föreläsningarna är riktade endast till närstående till landstingspatienter. För att så många som möjligt skall få tillfälle att deltaga måste vi begränsa det till max två närstående per patient och tillfälle, man får dock gärna deltaga vid flera tillfällen om man så önskar.

Föreläsningar 2018

Depression

torsdag 18/1, kl 15.30-17.00
måndag 12/3, kl 15.30-17.00

Ångest
torsdag 15/2, kl 15.30-17.00

Anmälan sker till 08-406 00 40 eller info@wemind.se