Öppna föreläsningar

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar om ångest och depression hos WeMind Stockholm, adress Rehnsgatan 20.

Föreläsningarna är riktade endast till närstående till landstingspatienter. För att så många som möjligt skall få tillfälle att deltaga måste vi begränsa det till max två närstående per patient och tillfälle, man får dock gärna deltaga vid flera tillfällen om man så önskar.

Höstens program

Torsdag 21/9 kl 15:30-17:00, tema: ångest
Torsdag 28/9 kl 15:30-17:00, tema: depression
Torsdag 19/10 kl 15:30-17:00, tema: ångest
Torsdag 16/11 kl 15:30-17:00, tema: depression
Torsdag 7/12 kl 15:30-17:00, tema: ångest

Anmälan sker till 08-406 00 40 eller info@wemind.se