Remiss via Stockholms läns landsting

För att komma till oss på WeMind Ångest och Depression Stockholm via Stockholms läns landsting (SLL) behöver din läkare skriva en remiss till oss.

Vi tar emot remisser för bedömning och därefter eventuell behandling av komplicerade fall av ångestsyndrom och depression/förstämningssyndrom. Som komplicerande faktorer räknas bl a kraftig funktionsnedsättning, många tidigare behandlingsförsök som ej givit önskad effekt, hög grad av somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet, förhöjd suicidrisk eller samtidigt missbruk. För de patienter vi behandlar för ångest/depression har vi möjlighet att genomföra neuropsykiatriska utredningar. Dock genomför vi inte sådana utredningar enbart, dvs man kan inte remitteras till WeMind Ångest och Depression Stockholm enbart med frågeställningen neuropsykiatrisk utredning.

Vi tar emot remisser från alla läkare med avtal med SLL för patienter bosatta i Stockholms län. WeMind Ångest och Depression Stockholms avtal med landstinget är begränsat vad gäller antal patientbesök per år och vi kan därför inte ta emot alla som remitteras. Vissa remisser kan inte prioriteras utan måste hänvisas till andra vårdgivare. I de fall där farmakologisk behandling nyligen påbörjats men ännu inte utvärderats återsänds remissen för utvärdering innan ytterligare behandlingsinsatser görs. 

När din remiss är skickad kommer våra remissansvariga att göra en bedömning. Om remissen enligt vårt avtal med SLL inte uppfyller kraven för behandling så kommer vi skicka tillbaka denna till inremitterande. Blir remissen godkänd kommer vi att ringa dig för att kalla dig till inledande bedömningssamtal hos oss.

Dessa besök, och eventuella framtida besök, kommer att följa landstingens priser, ändringar i dessa kommer medföra motsvarande ändringar i våra priser.

Patientavgifter för patienter som kommer via remiss från Stockholms läns landsting
  • Besök hos psykolog 100 kr
  • Besök hos psykiatriker 350 kr
Vid uteblivet/avbokat besök inom 24 timmar debiteras full patientavgift
(frikort gäller ej).

Info till vårdgivare: 
Remisser skickas antingen i TC eller med post till följande adress: 

WeMind Ångest och Depression Stockholm
Rehnsgatan 20 
113 47 Stockholm

Att tänka på inför ditt besök som SLL-patient

Ta med ditt id-kort, körkort eller pass, vi behöver se din legitimation när du anmäler dig i receptionen.

Det går bra att betala med kontanter och kort.

Har du ett frikort så ta med det, har du en stämpelremsa för högkostnadskort så ta med denna så stämplar vi den åt dig. När du kommit upp i frikortssumman 1100 kr utfärdar vi ett frikort till dig.

Har du blivit sjuk eller fått förhinder så att du inte kan komma? Ring till oss och anmäl det! Avbokning eller ombokning av din tid måste ske 24 timmar innan din inbokade tid. Sena avbokningar (de som sker inom 24 timmar innan ditt besök) samt uteblivet besök, debiteras (frikort gäller ej).

Tänk på att vara ute i god tid inför ditt besök!