Behandlingsmetoder

WeMind Privat arbetar psykologer och läkare med behandling av bland annat ångest, depression, ADHD och sömnbesvär. Under de senaste åren har effektiva behandlingsformer för dessa besvär utvecklats och WeMind vill ge så många som möjligt som behöver sådan vård tillgång till den. Därför följer alla medarbetare landstingens vårdprogram för behandling av ångest, depression och andra psykiska diagnoser. Vårdprogrammen rekommenderar i de flesta fall kognitiv beteendeterapi (KBT) eller medicinsk behandling, eller båda i kombination, eftersom det visat sig ge god effekt för många drabbade.

I kolumnen till höger finner du våra olika behandlingsmetoder.

För vilka diagnoser WeMind Privat behandlar, se "Vi behandlar..."