Det fria vårdvalet

Texten nedan är ett utdrag från 1177.se, där man beskriver det fria vårdvalet. För att läsa texten i sin helhet klicka här. Där finner du också länkar etc till ditt landsting/region och vilka regler som gäller där för att söka sig till annat landsting/region för vård.

..........
 
Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Du kan välja att söka öppenvård var som helst i Sverige.

Specialiserad öppenvård är vård som du kan få utan att bli inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara en hudmottagning eller en ögonmottagning. Om du har någon särskild sjukdom kan du också vända dig direkt till en mottagning som är specialiserad på din sjukdom, till exempel en njurmottagning.

Du kan välja att söka vård på en specialiserad öppenvårdsmottagning var du vill i Sverige, men ibland behöver du ha en remiss.

När behöver jag ha remiss?

Ibland behöver du ha en remiss för att få komma till den specialiserade öppenvården. En remiss är ett meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk information om till exempel vad du har för symtom, hur du mår och tidigare sjukdomar och skador.

För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Om du behöver få öppen specialistvård skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till. En del landsting och regioner kräver alltid remiss för att du ska få söka specialiserad öppenvård. Andra landsting och regioner inte har sådana krav.

Om du har en remiss kan det ibland gå fortare att få vård på en specialistvårds–mottagning. Hur fort du får vård beror på ditt medicinska och hur lång kö det är. Det är en läkare på mottagningen som bedömer ditt medicinska behov.

Om du vill söka vård på en specialistvårdsmottagning i något annat landsting eller region än där du är folkbokförd måste du först ta reda på om ditt hemlandsting kräver att du har remiss. Det kan också vara så att landstinget där du vill söka vård kräver remiss.
I sådana fall måste du ha det.

Det här gäller om du inte bor i Uppsala län (Utdrag från 1177.se - Välja specialistvård i Uppsala)

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Öppen specialiserad omfattas av offentligt finansierad länssjukvård inklusive högspecialiserad vård och dagkirurgi, det är sådan vård du kan få utan att behöva läggas in på sjukhus. Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka öppen specialiserad vård i Uppsala län kan du behöva en remiss i de fall ditt hemlandsting har remisskrav. Ta därför reda på remisskraven i ditt hemlandsting innan du söker vård i Uppsala län.