Vårdgarantin

Texten nedan är utdrag från 1177.se, där man beskriver vårdgarantin. För att läsa texten i sin helhet klicka här.

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en specialist, beroende på vad du har för behov. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.

Så går det till
När du kontaktar en vårdmottagning för att boka en tid görs alltid en bedömning av ditt vårdbehov och den du talar med avgör vilken vård som skall erbjudas och om du skall inbokas för ett besök. Om du sökt vård på en mottagning som inte kan erbjuda dig ett besök eller en behandling inom vårdgarantins tidsgränser, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Det kan vara på en vårdcentral, ett sjukhus eller vissa privata mottagningar. Du kan själv framföra önskemål om vart du vill komma, men om vårdgarantin ska gälla kan du inte välja helt fritt.

Om du inte vill få vård på någon annan mottagning kan du avstå från erbjudandet om vårdgaranti. Det kan innebära att du får vänta längre. Om du senare ångrar dig kan du alltid ta en ny kontakt med den mottagning där du står i kö. Vårdgarantin börjar då gälla från det datum då du meddelar ditt ändrade beslut.

Du kan fråga om vårdgarantin på mottagningen där du står i kö. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör i din vård.

I vissa landsting och regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande dit du kan vända dig.

Gäller bara i ditt landsting/din region
Vårdgarantin gäller bara i det landsting eller den region där du är folkbokförd. Om du på eget initiativ väljer att söka vård i ett annat landsting är du inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är då ditt medicinska behov.