Medicinsk bedömning och läkemedelsbehandling

Samtliga våra läkare är specialister i psykiatri. Läkemedelsbehandling rekommenderas efter noggrann psykiatrisk utredning och diagnostik, inklusive genomgång av sjukdomshistoria, aktuella besvär och tidigare behandling. Vi följer nationella riktlinjer och regionala vårdprogram och tar hänsyn till individuella önskemål. 

Behandlingen är individanpassad; du som patient får tydlig information om läkemedelseffekter och eventuella biverkningar och du kommer att ha regelbundna återbesök hos din läkare för uppföljning. Under hela behandlingstiden har du alltid möjlighet att vid behov kontakta din läkare för frågor kring medicinering och symtom. Behandlingstiden kan variera. Resultatet följs upp med hjälp av klinisk bedömning och skattningsskalor. Vid behov kompletteras utredningen och/eller behandlingen med laboratorieprover. 

Som patient erbjuds man kontinuitet i behandlingen; så långt det är möjligt träffar man samma läkare hela tiden. I de fall då man behandlas med både psykofarmaka och psykoterapi samarbetar läkare och psykolog i behandlingen.

WeMind vill erbjuda dig som patient den bästa behandlingen som finns tillgänglig. Därför jobbar vi med sk evidensbaserad vård. Det innebär behandlingsmetoder som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet och därför rekommenderas av myndigheter som bland annat Socialstyrelsen. 

Vi förskriver till exempel inte narkotikaklassade preparat vid behandling av ångest och depression.