Vi utreder och behandlar

WeMind Norduppland behandlar de vanligaste formerna av psykisk ohälsa, till dessa hör bland annat depression och ångestsyndrom.

När man drabbats av någon av dessa besvär känns det ofta som att man fastnat i en ond cirkel och hindras av negativa känslor och tankar. Man kan känna sig rädd, orolig och ängslig eller nedstämd och uppgiven och inte veta hur man ska göra för att ta sig ur problemet. Psykologerna och läkarna på WeMind psykiatri har stor erfarenhet av att behandla sådana besvär med evidensbaserade metoder.

När man söker vård behöver man inte veta exakt vilken diagnos som passar bäst utan får hjälp av läkare och/eller psykolog att kartlägga besväret och planera behandlingen. Många kan dock känna igen sig när de får information om olika diagnoser.

I kolumnen till höger finner du de diagnoser vi behandlar


För behandlingsmetoder se "Metoder"