Bipolär sjukdom


Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd som drabbar ungefär 1% av befolkningen och som kännetecknas av återkommande svängningar i stämningsläget. Det innebär att man pendlar mellan uppvarvning och depression. En depression kan yttra sig på olika sätt men innebär bland annat att man tappar intresse för saker som man i vanliga fall brukar tycka om, att man är ovanligt trött och tappar lust och initiativkraft. Man kan även uppleva svårigheter med koncentration och minne samt känna skuldkänslor och hopplöshet. I vissa fall går det så långt att man inte längre vill leva. Även en uppvarvning kan yttra sig på olika sätt hos olika personer men innebär ofta en känsla av glädje och upprymdhet, ökad självförtroende, minskat sömnbehov samt att man kan bli mer impulsiv och riskbenägen. Man kan även känna sig lättirriterad, lättdistraherad och bli mer social än vanligt. Om de uppvarvade symtomen är lindriga och inte leder till några allvarliga konsekvenser kallas tillståndet hypomani. En kraftig uppvarvning kallas för mani och innebär ofta stora svårigheter att fungera i vardagen och att man kan få svårigheter med verklighetsuppfattningen.

 Det finns olika typer av bipolär sjukdom men de mest kända är bipolär typ I och typ II. Bipolär I innebär att man får manier medan bipolär II att man får hypomanier. Bipolär typ II är mycket vanligare. Många kan uppleva en hypomani som huvudsakligen positiv. Gemensamt för bipolära tillstånd är att sjukdomsförloppet är cykliskt och svängningarna huvudsakligen kommer utan inverkan av yttre faktorer. Att man känner sig glad när det händer bra saker och ledsen när det är jobbigt runt omkring en är naturligtvis helt normalt och inte ett psykiatriskt tillstånd
 
Mellan episoderna kan man vara helt besvärsfri men med åren blir symtomen ofta svårare, håller i sig längre tid och de besvärsfria episoderna blir kortare. Det är därför väldigt viktigt att man så tidigt som möjligt i förloppet behandlar sjukdomen adekvat.
 
Sjukdomen har en stark genetisk komponent. Det är mycket vanligt att det finns någon i familjen eller släkten med samma diagnos.

Behandling
Bipolär sjukdom behandlas i första hand med läkemedel. Det är läkemedel som kan ta bort eller lindra de besvärliga svängningarna vid bipolär sjukdom, och förebygga återfall.

Många förknippar bipolär sjukdom med litium. Det är dock bara en av flera mediciner som används vid bipolaritet. Vid läkemedelsbehandling har man en noggrann diskussion med sin psykiater kring vilket läkemedel som passar den enskilda individen. Man får information kring effekt och eventuella biverkningar med olika preparat. Behandlingen följs upp kontinuerligt. Om det finns samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd och/eller missbruk får man även hjälp med det, utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att se till hela människan vid diagnostisering och behandling av bipolär sjukdom.
 
När medicineringen är stabil erbjuder vi psykologisk behandling (KBT), där man bland annat får lära sig om sin sjukdom och lära sig att känna igen och hantera tidiga tecken på återfall. KBT kan också komplettera läkemedelsbehandlingen genom att bidra till att jämna ut svängningarna. Vi vet att hela familjen påverkas när någon inte mår bra. Vi erbjuder patienten att ta med närstående vid besök hos läkare eller psykolog så att de kan få ökad förståelse för sjukdomen och bli ett stöd i behandlingsprocessen och hjälpa till att förebygga sjukdomsskov.
Mer information
Patientföreningar
  • Riksförbundet balans - Rikstäckande patientförening för dig med bipolär sjukdom, och för dig som har drabbats av depression, ”utbrändhet”, utmattningsdepression eller dystymi. Lokalföreningar i bland annat Stockholm och Sjuhärad.
  • Bipolarna - Sveriges största mötesplats för bipolära och anhöriga.
  • IBIS - Intresseföreningen för bipolär sjukdom.
    Föreningen vill fungera som ett forum och socialt kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, anhöriga, närstående samt andra intresserade. Säte och verksamhet i Göteborg
  • RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation som "...arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv." Lokalföreningar över hela landet.