Depression

Depression kallas ibland ”själens förkylning” eftersom det är ett så vanligt problem.
Mellan 5 % och 10 % av alla svenskar är deprimerade, och risken att drabbas någon gång under sin livstid brukar anges som 25 % för män och 50 % för kvinnor. 


När man är deprimerad känns det mesta tungt, mörkt och ganska meningslöst. Man drabbas av ihållande känslor av nedstämdhet och har svårt att känna lust att aktivera sig med sådana saker som  man vanligtvis ägnar sig åt. Många upplever att de är helt tömda på energi och att de känner en väldigt trötthet under större delen av dygnet.

Ju mindre man gör och ju mer man drar sig undan från omvärlden, desto mer skuldkänslor brukar man också få över allting man inte får gjort. Det är också vanligt med koncentrationssvårigheter och en känsla av att inte kunna fatta beslut eller tänka klart.

Behandling
Depression behandlas med terapi och/eller medicinering. När man jämför olika psykologiska behandlingar brukar det visa sig att KBT är den behandling som ger störst chans till bestående förbättring för depression. I en KBT-behandling får man lära sig att undersöka sambandet mellan aktivitet och mående, och fundera på vilka aktiviteter man mår bättre respektive sämre av. Man får också som patient träna på att identifiera aktiviteter som för ens liv framåt, för att kunna nå ett sådant liv som man skulle vilja ha. Efter ett tag i terapin, när ens mående förbättrats något, brukar behandlingen inriktas mot att man identifierar och försöker lösa de grundproblem som från början utlöst depressionen. På WeMind Psykiatri kan man erbjudas KBT-behandling för depression i grupp eller individuellt. Båda behandlingsformerna har haft likvärdiga resultat i WeMind Psykiatris utvärderingar.

Mer information
Patientföreningar
  • Riksförbundet balans - Rikstäckande patientförening för dig med bipolär sjukdom, och för dig som har drabbats av depression, ”utbrändhet”, utmattningsdepression eller dystymi. Lokalföreningar i bland annat Stockholm och Sjuhärad.
  • RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation som "...arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv." (Inte specifikt för depression). Lokalföreningar över hela landet.