Social fobi

Människor som lider av social fobi är rädda för att andra ska tycka något negativt om dem, som att någon ska tänka ”Vad hon verkar osäker”, eller ”Varför ser han så nervös ut? Det här är ju bara en fika på jobbet”.

Ofta handlar rädslan om att man på något sätt ska visa tecken på ångest, t ex att man ska svettas, rodna eller tappa tråden när man pratar. Man är också rädd att andra ska se detta och då tänka negativa saker. Den sociala fobin kan också handla om rädsla för att inte kunna genomföra vissa sociala prestationer, som att prata inför folk, att skriva saker när andra ser på, att bära en bricka eller föra ett samtal. Vissa är rädda för bara en eller några sociala situationer och vissa har en mer generaliserad form, där de är rädda för många olika typer av sociala sammanhang.

För många människor medför den sociala fobin ett utbrett lidande under en stor del av tillvaron, eftersom sociala situationer för de flesta av oss är så vanligt förekommande i vardagslivet.

Social fobi behandlas med KBT och/eller medicinering. I KBT vid social fobi får patienten lära sig mer om problemet och hur man kan påverka det. Man får testa att sätta sig i situationer som man kanske brukar undvika och experimentera med sitt eget sätt att hantera situationerna. I terapin får man även träna på att ifrågasätta sina egna kritiska tankar och att skifta fokus när man blir som mest nervös. Hela behandlingen sker med stöd av psykologen och man tar ett steg i taget för att på sikt klara av att göra sådant som man brukar vilja slippa och till slut till och med tycka att det känns bra.

Mer information
Patientföreningar
  • RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation som "... arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv." (Inte specifikt för social fobi). Lokalföreningar bland annat i Stockholm och Göteborg.
  • ÅSS - Ångestsyndromsällskapet. Rikstäckande förening för personer med ångestsyndrom och deras anhöriga, med lokalföreningar i bland annat Stockholm och Göteborg.
  • SPS - Stödsidan för drabbade av Panikångest och Social Fobi.