Specifika fobier

Att lida av en fobi innebär att man är väldigt rädd för en viss situation, en viss aktivitet eller ett visst föremål eller djur. Exempel på vanliga fobier är spindel-, injektions-, höjd- och ormfobi.

När en fobiker riskerar att möta det som han eller hon är rädd för brukar kroppen försättas i ett beredskapsläge, en form av förberedande stresspåslag, som brukar kallas förväntansångest. Man oroar sig för vad som kommer att hända när man väl konfronteras med t ex att stå i en hiss. Många beskriver förväntansångesten som nästan det mest plågsamma.

Om man lider av en fobi brukar man undvika att utsätta sig för situationer som framkallar ångesten. Exempelvis kan en spindelfobiker undvika att gå ner i källare eller kanske håller sig i innerstaden under hela sommarhalvåret. Allt för att vara säker på att slippa möta spindlar. Många gör så stora inskränkningar i sina liv att de på olika sätt inte kan leva så som de egentligen skulle vilja.

Ofta kan en specifik fobi behandlas med en relativt kort behandlingsinsats som ger mycket goda resultat.

Mer information
Patientföreningar
  • RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation som "... arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv." (Inte specifikt för fobier). Lokalföreningar bland annat i Stockholm och Göteborg.
  • ÅSS - Ångestsyndromsällskapet. Rikstäckande förening för personer med ångestsyndrom och deras anhöriga, med lokalföreningar i bland annat Stockholm och Göteborg.