Göteborg

Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som tar emot personer över 18 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Hos oss jobbar specialistläkare i psykiatri, psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska och administrativ personal.

Mottagningen är HBTQ-certifierad via RFSL. Det innebär att vi arbetar aktivt med att bemöta alla likvärdigt oavsett könsuttryck, könsidentitet, sexualitet, etnicitet eller annan trosuppfattning, kön, funktionsvariant eller ålder och har ett normkritiskt förhållningssätt.

Sök vård

Du kommer till oss genom en remiss från annan vårdgivare, exempelvis din vårdcentral. Du kan också göra en egenanmälantill oss via 1177.

I mån av plats tar vi emot patienter privat för utredning och behandling. Kontakta mottagningen för mer information.

WeMind Göteborg
Otterhällegatan 2
411 18 Göteborg
Postadress
WeMind AB
Box 3113
400 10 Göteborg
Öppettider
Måndag–fredag 08:00–17:00