Utredningsenheten

Vi är en specialistpsykiatrisk utredningsenhet som tar emot både barn och vuxna för neuropsykiatrisk utredning. Hos oss arbetar specialistläkare i psykiatri, psykologer specialiserade på neuropsykiatrisk utredning samt utredningskoordinator.

Mottagningen är HBTQ-certifierad via RFSL. Det innebär att vi arbetar aktivt med att bemöta alla likvärdigt oavsett könsuttryck, könsidentitet, sexualitet, etnicitet eller annan trosuppfattning, kön, funktionsvariant eller ålder och har ett normkritiskt förhållningssätt.

Sök vård

Du kommer till oss genom en remiss från din BUP- eller vuxenpsykiatriska mottagning. Om din kötid för att genomföra en utredning överstiger vårdgarantin så kan du kontakta din mottagning. De kan då i sin tur remittera till oss.

1177 kan du komma i kontakt med oss för att omboka en inbokad tid.

Vi tar även emot personer privat för neuropsykiatrisk utredning.

WeMind Utredningsenheten
Otterhällegatan 2
411 18 Göteborg
Postadress
WeMind AB
Box 3113
400 10 Göteborg
Öppettider
Måndag–fredag 08:00–17:00