Välkommen till WeMind!

Vi är specialiserade på behandling av psykiatriska problem.

I samarbete med Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting och Västra Götalandsregionen ökar vi tillgången till modern psykiatrisk behandling.

WeMind Ångest och Depression


Finns på två mottagningar:
WeMind Vasastan - Rehnsgatan 20, 113 57 Stockholm 

(Hitta hit) 

WeMind Kungsholmen - St Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm
(Hitta hit)

Nyhet: Vi tar nu emot patienter på landstingsavtal (ordinarie patienttaxa; täcks av högkostnadsskyddet) på såväl S:t Eriksgatan 44 som Rehnsgatan 20 i Stockholm. Sedan 1 april 2017 har våra mottagningar i Stockholm nytt avtal med landstinget, vilket innebär vissa förändringar i vilka patientgrupper vi får ta emot. Läs här för information om vilken typ av ärende vi tar emot.

Telefon/tidsbokning: 08-406 00 40, Telefontid: 8.00-17.00
E-mail: info@wemind.se 
Om WeMind Ångest och Depression Stockholm 


Vårdgivare: Så här remitterar du till WeMind Ångest och Depression Stockholm - klicka här

Vid akuta tillstånd - Klicka här för mer information

Logga in på 1177 Vårdguiden
Nå oss dygnet runt genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här

WeMind Psykiatri Stockholm är ISO-certifierat

WeMind Psykiatri Göteborg 

Otterhällegatan 2, 1 tr, 411 18 Göteborg 

(Hitta hit) (Info om trafikläget i Göteborg)

Telefon: 031 - 774 27 00

Telefontid: 8.00-12.00, 13.00-17.00

E-mail: gbgadmin@wemind.se 

Om mottagningen 

Vårdgivare: Så här remitterar du till WeMind Psykiatri Göteborg - klicka här

Vid akuta tillstånd - Klicka här för mer information

Logga in på 1177 Vårdguiden
Nå oss dygnet runt genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här

WeMind Psykiatri Göteborg är ISO-certifierat och HBTQ-certifierat


WeMind Psykiatri Göteborg finns nu med i Tillgänglighetsdatabasen, läs mer här. 

WeMind Privat

St Eriksgatan 44, 3 tr, 112 34 Stockholm
(Hitta hit) 

Telefon/tidsbokning: 08-406 00 40, Telefontid: 8.00-17.00
Om WeMind Privat Stockholm


Kontaktformulär

WeMind Privat tar emot par för terapi, se wemindpar.se

WeMind HVB Nynäshamn
Grevgatan 20 G, 149 34 Nynäshamn
(Hitta hit)

Telefon: 08-410 465 67
Telefontid: Dygnet runt
Fax: 08-124 518 87


Till WeMind HVB
 

WeMind Tierp
- för boende i Tierps kommun


Adress: Liljevägen 2, 815 37 Tierp
Telefon: 0293-203 80
Telefontid: måndag-fredag 9.00-12.00

Öppetider: måndag-fredag 8.00-16.30
Om WeMind Psykiatri Norduppland

Vårdgivare: Så här remitterar du till WeMind Psykiatri Norduppland - klicka här

Vid akuta tillstånd - Klicka här för mer information

Logga in på 1177 Vårdguiden
Nå oss dygnet runt genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här

WeMind Gimo
- för boende i Östhammars kommun

 
Adress: Vattentornet 1, 747 43 Gimo
Telefon: 0173-880 80
Telefontid: måndag-fredag 9.00-12.00

Öppetider: måndag-fredag 8.00-16.30
Om WeMind Psykiatri Norduppland

Vårdgivare: Så här remitterar du till WeMind Psykiatri Norduppland - klicka här

Vid akuta tillstånd - Klicka här för mer information

Logga in på 1177 Vårdguiden
Nå oss dygnet runt genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här

WeMind Tärnsjö
- för boende i Heby kommun

 
Adress: Kvarngatan 6, Liljebacken, 740 45 Tärnsjö
Telefon: 0293-203 80
Telefontid: måndag-fredag 9.00-12.00
Öppetider: Ring för info
Om WeMind Psykiatri Norduppland

Vårdgivare: Så här remitterar du till WeMind Psykiatri Norduppland - klicka här

Vid akuta tillstånd - Klicka här för mer information

Logga in på 1177 Vårdguiden
Nå oss dygnet runt genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här

WeMind Skutskär
- för boende i Älvkarleby kommun

 
Adress: Lillängsgatan 8, 814 30 Skutskär
Telefon: 0293-203 80
Telefontid: måndag-fredag 9.00-12.00

Öppetider: Ring för info
Om WeMind Psykiatri Norduppland

Vårdgivare: Så här remitterar du till WeMind Psykiatri Norduppland - klicka här

Vid akuta tillstånd - Klicka här för mer information

Logga in på 1177 Vårdguiden
Nå oss dygnet runt genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här

Behandlingsresultat och utvärdering av vår vård

WeMind mäter bland annat klinisk remission, grad av symtom och grad av funktionsförmåga. Utöver detta gör även Karolinska Institutet och Stockholms universitet studier av våra behandlingsresultat.

Patienterna på WeMind Psykiatri sänker signifikant sina symtom på depressivitet och ångest, och förbättrar sitt fungerande i vardagen. I genomsnitt når patienterna efter behandlingen en symtomnivå som ligger på samma nivå som normalpopulationen (dvs folk i allmänhet, som inte har problem med ångest eller depression).

Den stora majoriteten av patienterna som genomgått behandling på WeMind Psykiatri rekommenderar mottagningen till andra.

Om WeMind Psykiatri

WeMind Psykiatri grundades 2007. Grundtanken är patienten i fokus, bästa tänkbara vård och en arbetsplats att trivas på. Idag bedriver WeMind Psykiatri mottagningar i Stockholm och Göteborg och har bidragit till att tillgängligheten till modern psykiatri har ökat.

Det finns idag effektiva utvärderade behandlingsmetoder för de flesta psykiatriska problem. Vårt kall är att tillgången till dessa behandlingsmetoder och evidensbaserad vård skall öka, speciellt för de patienter som behöver vården allra mest.

WeMind Psykiatri prioriterar frågan om tillgänglighet i vården. Vi har som målsättning att besvara varje telefonsamtal inom några minuter, besvara varje remiss inom 4 arbetsdagar, och att låta varje patient få ett första besök inom 30 dagar från det att remissen skickades.

Vi lägger stor vikt vid patientbemötandet och har som målsättning att minst fyra av fem av patienterna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den vård WeMind Psykiatri levererar.

Vi utgör en integrerad del av utbildningen för vårdpersonal och tar löpande emot placeringar för läkar- och psykologkandidater, PTP-psykologer och ST-läkare.

WeMind är en del av psykiatrin och vi vill jobba tätt tillsammans med många andra vårdgivare, patienter och landsting för att tillsammans utveckla framtidens tillgängliga, jämlika och effektiva psykiatri.

Välkommen till WeMind Psykiatri!

Ny verksamhet i Skåne

WeMind Psykiatri har tagit över som huvudman för verksamheten i Helsingborg den 1 augusti 2017 och verksamheten i Lund från 1 november. Båda verksamheterna kommer drivas under namnet Psykiatripartners.

Att WeMind Psykiatri tar över som huvudman kommer inte förändra något för patienterna eller de anställda. På sikt hoppas dock WeMind Psykiatri bidra till att verksamheterna utvecklas ytterligare och kan fortsätta förbättra patienternas vård.

Idag driver WeMind Psykiatri mottagningar i fyra landsting och har bidragit till att tillgängligheten till modern psykiatri har ökat. WeMind Psykiatri är en del av psykiatrin och vi vill jobba tätt tillsammans med många andra vårdgivare, patienter och landsting för att tillsammans utveckla framtidens tillgängliga, jämlika och effektiva psykiatri

Tilldelningsbeslut

Stockholm den 15 september 2016

Vi är glada över att WeMind Psykiatri, enligt tilldelningsbeslut den 15 september 2016, av landsting i Uppsala län blivit utsedda till den leverantör som ska ta över ansvaret för den psykiatriska öppenvården för vuxna i Norduppland region omfattande kommunerna i Tierp, Heby, Östhammar och Älvkarleby. Detta gäller från 1/6 2017

Uppdraget från landstinget innebär att samma psykiatriska öppenvårdsverksamhet ska bedrivas i samma geografiska område, mot samma patientgrupper och med samma ansvar, som idag. Alla nuvarande medarbetare kommer att erbjudas fortsatt anställning på WeMind efter övertagandet, eftersom detta betraktas som en verksamhetsövergång.

Den som har några frågor eller funderingar, stora som små, är varmt välkommen att kontakta WeMinds VD Urban Pettersson Bargo på urban@wemind.se eller 0708-553420.

Tilldelningsbeslut

Stockholm den 16 september 2017

Vi är glada över att WeMind Psykiatri, enligt tilldelningsbeslut den 30 augusti 2017, av Stockholms läns landsting blivit utsedda till den leverantör som ska ta över ansvaret för den psykiatriska öppenvården för vuxna i sydöstra länet; omfattande kommunerna i Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Uppdraget från landstinget innebär att samma psykiatriska öppenvårdsverksamhet ska bedrivas i samma geografiska område, i samma lokaler, mot samma patientgrupper och med samma ansvar, som idag. Alla nuvarande medarbetare kommer att erbjudas fortsatt anställning på WeMind efter övertagandet, eftersom detta betraktas som en verksamhetsövergång.

WeMind Psykiatri tar över verksamheterna den 1 februari 2018.

Den som har några frågor eller funderingar, stora som små, är varmt välkommen att kontakta WeMinds VD

Urban Pettersson Bargo på urban@wemind.se eller 0708-553420.

Se gärna Lediga jobb för kommande tjänster inom WeMind Psykiatri Stockholm Sydost.
Just nu söker vi Överläkare i psykiatri.