WeMind - för psykisk hälsa

 
Välkommen till
WeMind Psykiatri!


Vi är specialiserade på behandling
av psykiatriska problem.


I samarbete med Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen ökar vi tillgången till modern psykiatrisk behandling.
 

Våra mottagningar

WeMind Psykiatri Stockholm 

Rehnsgatan 20
113 57 Stockholm 

(Hitta hit) 

Telefon/tidsbokning
08-406 00 40
Telefontid
8.00-17.00
E-mail
info@wemind.se 


Om mottagningen


Vårdgivare: Så här remitterar du till WeMind Psykiatri Stockholm - 
klicka här

Vid akuta tillstånd
Om du behöver akut hjälp utanför våra ordinarie öppettider - kontakta Länsakuten i Stockholm, telefon 08-123 492 00. Hit kan du söka dygnet runt och ingen föranmälan eller telefonkontakt krävs.
Du kan också kontakta det mobila teamet i ditt område - numret till ditt mobila team hittar du via Vårdguiden: www.vardguiden.se, eller ring 1177 och välj knappval 1 för aktuella telefonnummer.

WeMind Söder
Stockholm 

Kocksgatan 1
116 24 Stockholm 

(Hitta hit) 

Telefon/tidsbokning
08-406 00 40
Telefontid
8.00-17.00


Kontaktformulär

Om mottagningen 

WeMind Söder tar emot par för terapi. Besök vår officiella hemsida för par

WeMind Psykiatri Göteborg 
Otterhällegatan 2, 1 tr
411 18 Göteborg 

(Hitta hit)

Telefon
031 - 774 27 00
Telefontid
8.00-12.00, 13.00-17.00
E-mail
gbgadmin@wemind.se 


Om mottagningen 

Viktigt information gällande trafikläget i centrala Göteborg,
klicka här!


Vårdgivare: Så här remitterar du till WeMind Psykiatri Göteborg - 
klicka här

Vid akuta tillstånd
Om du behöver akut hjälp utanför våra ordinarie öppettider - besök den psykiatriska akut-mottagningen på Östra sjukhuset, Journalvägen 5, Göteborg.
Du kan också kontakta det mobila fältteamet, Göteborgs stad. Det mobila fälttemet kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Klicka här för mer information.
Läs också på 1177-vårdguiden om akut hjälp.
 

WeMind HVB
Nynäshamn
Grevgatan 20 G
149 34 Nynäshamn

(Hitta hit)

Telefon
08-410 465 67
Telefontid
Dygnet runt
Fax
08-124 518 87


Till WeMind HVB

 

Behandlingsresultat och utvärdering av vår vård

WeMind mäter bland annat klinisk remission, grad av symtom och grad av funktionsförmåga. Utöver detta gör även Karolinska Institutet och Stockholms universitet studier av våra behandlingsresultat.

Patienterna på WeMind Psykiatri sänker signifikant sina symtom på depressivitet och ångest, och förbättrar sitt fungerande i vardagen. I genomsnitt når patienterna efter behandlingen en symtomnivå som ligger på samma nivå som normalpopulationen (dvs folk i allmänhet, som inte har problem med ångest eller depression).

Den stora majoriteten av patienterna som genomgått behandling på WeMind Psykiatri rekommenderar mottagningen till andra.

Om WeMind Psykiatri

WeMind Psykiatri grundades 2007. Grundtanken är patienten i fokus, bästa tänkbara vård och en arbetsplats att trivas på. Idag bedriver WeMind Psykiatri mottagningar i Stockholm och Göteborg och har bidragit till att tillgängligheten till modern psykiatri har ökat.

Det finns idag effektiva utvärderade behandlingsmetoder för de flesta psykiatriska problem. Vårt kall är att tillgången till dessa behandlingsmetoder och evidensbaserad vård skall öka, speciellt för de patienter som behöver vården allra mest.

WeMind Psykiatri prioriterar frågan om tillgänglighet i vården. Vi har som målsättning att besvara varje telefonsamtal inom några minuter, besvara varje remiss inom 4 arbetsdagar, och att låta varje patient få ett första besök inom 30 dagar från det att remissen skickades.

Vi lägger stor vikt vid patientbemötandet och har som målsättning att minst fyra av fem av patienterna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den vård WeMind Psykiatri levererar.

Vi utgör en integrerad del av utbildningen för vårdpersonal och tar löpande emot placeringar för läkar- och psykologkandidater, PTP-psykologer och ST-läkare.

WeMind är en del av psykiatrin och vi vill jobba tätt tillsammans med många andra vårdgivare, patienter och landsting för att tillsammans utveckla framtidens tillgängliga, jämlika och effektiva psykiatri.

Välkommen till WeMind Psykiatri!

Tilldelningsbeslut

Stockholm den 15 september 2016

Vi är glada över att WeMind Psykiatri, enligt tilldelningsbeslut den 15 september 2016, av landsting i Uppsala län blivit utsedda till den leverantör som ska ta över ansvaret för den psykiatriska öppenvården för vuxna i Norduppland region omfattande kommunerna i Tierp, Heby, Östhammar och Älvkarleby. Detta gäller från 1/6 2017

Uppdraget från landstinget innebär att samma psykiatriska öppenvårdsverksamhet ska bedrivas i samma geografiska område, mot samma patientgrupper och med samma ansvar, som idag. Alla nuvarande medarbetare kommer att erbjudas fortsatt anställning på WeMind efter övertagandet, eftersom detta betraktas som en verksamhetsövergång.

Den som har några frågor eller funderingar, stora som små, är varmt välkommen att kontakta WeMinds VD Urban Pettersson Bargo på urban@wemind.se eller 0708-553420.

Tilldelningsbeslut

Stockholm den 16 september 2016

Vi är glada över att WeMind Psykiatri, enligt tilldelningsbeslut den 30 augusti 2016, av Stockholms läns landsting blivit utsedda till den leverantör som ska ta över ansvaret för den psykiatriska öppenvården för vuxna i sydöstra länet; omfattande kommunerna i Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Uppdraget från landstinget innebär att samma psykiatriska öppenvårdsverksamhet ska bedrivas i samma geografiska område, mot samma patientgrupper och med samma ansvar, som idag. Alla nuvarande medarbetare kommer att erbjudas fortsatt anställning på WeMind efter övertagandet, eftersom detta betraktas som en verksamhetsövergång.

Mottagningarna i Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn kommer att drivas i samma lokaler som idag (landstinget tillhandahåller alla lokaler). När det gäller mottagningen i Nacka kommer landstinget att tillhandahålla en ny likvärdig lokal i närheten av den gamla.

Tilldelningsbeslutet har överklagats (överprövats), vilket är vanligt i denna typ av process. Vår förhoppning är att handläggningen i domstolarna ska ske så skyndsamt som möjligt, så att både patienter och personal får en kontinuitet och trygghet i sitt fortsatta gemensamma arbete.

Den som har några frågor eller funderingar, stora som små, är varmt välkommen att kontakta WeMinds VD
Urban Pettersson Bargo på urban@wemind.se eller 0708-553420.