Mobil Psykiatri

Vi är en psykiatrisk jourverksamhet för personer över 18 år. Vi behandlar akuta psykiatriska tillstånd då ordinarie vårdgivare inte finns tillgänglig. Vi erbjuder telefonrådgivning, stöd och hembesök för WeMinds patienter i Stockholm Sydost (Haninge, Nacka, Tyresö, Värmdö och Nynäshamn).

För att göra en egenanmälantill oss, ring oss.

Öppettider
Varje dag kl 08:00-22:00

Kontaktpersoner