Mobil Psykiatri

Vi är en psykiatrisk jourverksamhet för personer över 18 år. Vi behandlar akuta psykiatriska tillstånd då ordinarie vårdgivare inte finns tillgänglig. Vi erbjuder telefonrådgivning och stöd, och gör i vissa fall hembesök eller träffar patienter på våra öppenvårdsmottagningar i Stockholm Sydost.

För remisser, besök och långvarig behandling hänvisar vi till övriga WeMind-mottagningar.

Öppettider
Vardagar 08:00-22:00
Helg 08:00-20:00