Om oss

WeMind grundades år 2006 för att reformera svensk psykiatri. Genom god och effektiv vård har vi nu vuxit till Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatri.

Varför vi finns

Urban Pettersson Bargo
Grundare & VD

Jag växte upp med psykisk ohälsa i familjen. En familjemedlem till mig drabbades i unga år och har varit i behov av omfattande stöd från vården. Det var en omställning som påverkade hela familjen. Från mycket skam – att inte vilja se och inte vilja förstå – till frustration över den upplevelse min familjemedlem hade inom psykiatrin.

Vi upplevde psykiatrin som otillgänglig och att det var svårt att få hjälp. Det var oklart för oss vilken vård som borde erbjudas och vilken vård som i slutändan gavs. Det brast också i uppföljningen av effekten av medicinen och övrig vård. Det var en resa präglad av otrygghet och oro.

En söndag i mars för arton år sedan bestämde jag mig – jag ville försöka göra psykiatrin bättre. Min vision var en psykiatri där man som patient och anhörig kunde vara säker på att vårdinsatserna höll världsklass, att man följde upp hur det gick för varje patient och att man sen utvecklade verksamheten för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat.

Min vision var en psykiatri där man som patient och anhörig kunde vara säker på att vårdinsatserna höll världsklass

Från början hade jag inte en tanke på att starta företag men jag insåg längs vägen att min chans att förändra psykiatrin var att sätta upp bästa möjliga exempel vid sidan om. Efter några år på psykolog-programmet vid Stockholms Universitet startade jag år 2006 verksamheten WeMind och blev en ofrivillig entreprenör.

I dag har WeMind vuxit till en etablerad vårdgivare som får allt större förtroende från patienter, politiker och tjänstemän. Vi är nu Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin och behandlar över 20 000 patienter på 17 kliniker runt om i landet. Varje dag jobbar våra medarbetare med att ge bästa möjliga vård och utveckla rutinerna så att vi blir ännu bättre. Vår resa mot en förbättrad psykiatri har bara börjat.

WeMind finns för att reformera
svensk psykiatri

Psykiatrisk vård är en samhällsfråga. Varannan svensk får en psykiatrisk diagnos under sin livstid. Nära 30 procent drabbas av depression  och många lever med kroniska tillstånd som bipolärt syndrom eller ADHD. Vi är många som kommer att behöva psykiatrins stöd någon gång under livet och ännu fler är anhöriga. När man är i behov av psykiatrisk vård ska det vara en självklarhet att det finns effektiv hjälp att få, med de bästa behandlingsmetoder som finns att tillgå. Därför finns WeMind. Vi erbjuder psykiatrisk öppenvård på uppdrag av regioner. Genom välfungerande mottagningar och högkvalitativ vård vill vi garantera bäst behandlingsutfall per skattekrona.

Effektiva behandlingsmetoder

För de allra flesta psykiatriska svårigheter finns det i dag effektiv behandling och det ska komma alla som behöver det till del.

Precis som inom övrig vård så finns det bättre och sämre behandlingsmetoder för olika psykiatriska diagnoser. WeMind strävar efter en psykiatri där man som patient kan lita på att de behandlingar man erbjuds ligger i forskningens framkant.

Uppföljning

Psykiatrins uppgift är att hjälpa dig som patient att må bättre. Därför har vi på WeMind en ambition att följa upp varje patients mående med regelbundna mätningar och anpassa behandlingsinsatserna därefter. På våra äldsta mottagningar ligger våra behandlingsresultat i linje med ledande internationella studier.

Att utvärdera vården är också viktigt för att möjliggöra utvecklingsarbete. Vi vill ständigt bli bättre på att möta våra patienters behov och värdesätter all återkoppling som gör att vi kan förbättra vården ytterligare.

Bemötande

När man kommer till psykiatrin ska man vara garanterad ett hänsynsfullt och respektfullt bemötande. På WeMind arbetar vi med tydliga processer och att du som patient involveras i beslut som rör din vård. Vi tror på transparens inom hela verksamheten. Från varför vi rekommenderar en viss behandlingsmetod, till att involvera anhöriga och andra vårdgivare när du som patient vill det.

Verksamhet

WeMind är i dag Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Vi driver 17 psykiatriska mottagningar runtom i landet och tar emot över 20 000 patienter årligen. Vi är en koncern som förutom öppenvårdspsykiatri även bedriver verksamhet inom digital psykiatri och ett HVB-hem. I Stockholm erbjuder vi även en privat mottagning för individuell KBT och parterapi.

Ledning

Urban Pettersson Bargo, grundare & VD
Urban har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hans karriär startade på Procter & Gamble och därefter Kinnevik-koncernen och Spray/Razorfish. Efter att ha studerat psykologi i fyra år startade Urban WeMind år 2006.

Karin Jacobsson, vice VD & CFO
Karin har en bakgrund som auktoriserad revisor på EY och Grant Thornton. Karin ansvarar för stödfunktionerna inom ekonomi och administration, för att stötta WeMinds mission om att erbjuda bästa möjliga behandlingsutfall per skattekrona. ”Genom automatisering, digitalisering och ett bra samarbetsklimat skapar vi stödfunktioner i toppklass!”

Thomas Tegenmark, vice VD
Thomas är legitimerad psykolog och har en bakgrund både inom den offentliga och privata vården som kliniker och chef. Han började på WeMind år 2008 och var ansvarig för att starta upp fysiska kliniker. I dag är Thomas vice VD och ansvarig för flera av WeMinds verksamheter. Thomas är även ansvarig för att den vård WeMind erbjuder är evidensbaserad samt för uppföljningen av effekter av våra behandlingar.

Monika Sundesson, HR-chef
Monika är utbildad beteendevetare med påbyggnad inom avancerad arbetsrättsjuridik. Hon har en bakgrund som inköpare i detaljhandeln och HR-chef på Accountor. "HR-avdelningens nyckeluppdrag är att hitta receptet till nöjda, ansvarstagande och engagerade medarbetare. Verktygen vi använder oss av för att nå vår vision är vår kultur och våra värderingar, och vi ser till att ha roligt på resan dit!"

Johan Lindvik, IT-chef
Johan är civilingenjör och har bakgrund som IT-chef, projektledare och systemförvaltare. Johan ansvarar för WeMinds IT-miljö och WeMind Digital. "Jag brinner för att göra medarbetarnas och patienternas vardag enklare och effektivare genom digitalisering och automatisering."

Johan Skånberg, medicinsk chef
Johan är legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Han har tidigare arbetat på Psykiatri Sydväst, Huddinge universitetssjukhus och har där arbetat både kliniskt och i ledningsfunktion med att bygga upp Affektiva, ångest och traumaprogrammen. Johan har under lång tid varit engagerad i region Stockholms vårdprocessarbete för psykiatrin och står som huvudförfattare för det regionala vårdprogrammet för ångestsyndrom. Johan är övergripande medicinskt ledningsansvarig för WeMinds verksamheter.

Sara Shoshtari, biträdande chef öppenvård
Sara är legitimerad psykolog och har en bakgrund som psykolog och chef inom primärvården och psykiatrin. Hon började på WeMind som chef för mottagningen i Tyresö och gick därefter vidare till att ansvara för våra enheter i Stockholm Sydost och Norduppland. "Jag drivs av att erbjuda en jämlik vård med högsta evidens till så många patienter som möjligt."

Lisa Wahlström Amnéus, biträdande chef öppenvård
Lisa är legitimerad psykolog och psykoterapeut, med gedigen klinisk erfarenhet vid sidan av fleråriga chefsuppdrag. Hon har tjänstgjort inom den offentliga och privata öppenvården och arbetat på WeMind sedan 2009. "Mitt mål är att bidra till en jämlik psykiatrisk vård av högsta kvalitet. Jag ser det som vårt ansvar att ständigt ställa oss frågan hur vi kan förbättra vården ännu lite till."

WeMinds öppenvårdspsykiatri är ISO-certifierad och arbetar enligt ett väl utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem. Kvalitetsarbetet innebär att vi systematiskt utvecklar vårt arbetssätt för att ge ännu bättre vård. Miljöcertifieringen är ett aktivt ställningstagande för en hållbar framtid.

Styrelse

Fredrik Lind
Styrelseordförande
Barbro Fridén
Styrelseledamot
Läkare och med dr. Tidigare direktör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Ann Söderström
Styrelseledamot
Sjukhuschef på Carlanderska Sjukhuset i Göteborg och tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland.
Hans Toll
Styrelseledamot
Styrelseledamot i Avanza.
Einar Bodström
Styrelseledamot
Grundare av ClimateView och kommunikationsföretaget House of Radon.
Mikael Pawlo
Styrelseledamot