Om oss

WeMind grundades år 2007 för att reformera svensk psykiatri. Genom god och effektiv vård har vi nu vuxit till Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatri.

Varför vi finns

Jag växte upp med psykisk ohälsa i familjen. En familjemedlem till mig drabbades i unga år och har varit i behov av omfattande stöd från vården. Det var en omställning som påverkade hela familjen. Från mycket skam – att inte vilja se och inte vilja förstå – till frustration över den upplevelse min familjemedlem hade inom psykiatrin.

Vi upplevde psykiatrin som otillgänglig och att det var svårt att få hjälp. Det var oklart för oss vilken vård som borde erbjudas och vilken vård som i slutändan gavs. Det brast också i uppföljningen av effekten av medicinen och övrig vård. Det var en resa präglad av otrygghet och oro.

En söndag i mars för arton år sedan bestämde jag mig – jag ville försöka göra psykiatrin bättre. Min vision var en psykiatri där man som patient och anhörig kunde vara säker på att  vårdinsatserna höll världsklass, att man följde upp hur det gick för varje patient och att man sen utvecklade verksamheten för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat.

Urban Pettersson Bargo
Grundare & VD
Min vision var en psykiatri där man som patient och anhörig kunde vara säker på att vårdinsatserna höll världsklass

Från början hade jag inte en tanke på att starta företag men jag insåg längs vägen att min chans att förändra psykiatrin var att sätta upp bästa möjliga exempel vid sidan om. Efter några år på psykolog-programmet vid Stockholms Universitet startade jag år 2007 verksamheten WeMind och blev en ofrivillig entreprenör.

I dag har WeMind vuxit till en etablerad vårdgivare som får allt större förtroende från patienter, politiker och tjänstemän. Vi är nu Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin och behandlar över 20 000 patienter på 17 kliniker runt om i landet. Varje dag jobbar våra medarbetare med att ge bästa möjliga vård och utveckla rutinerna så att vi blir ännu bättre. Vår resa mot en förbättrad psykiatri har bara börjat.

WeMind finns för att reformera
svensk psykiatri

Psykiatrisk vård är en samhällsfråga. Nära 30 % av alla svenskar drabbas av depression någon gång under sin livstid och 1 % av bipolärt syndrom. Vi är många som kommer att behöva psykiatrins stöd någon gång under livet och ännu fler är anhöriga. När man är i behov av psykiatrisk vård ska det vara en självklarhet att det finns effektiv hjälp att få, med de bästa behandlingsmetoder som finns att tillgå. Därför finns WeMind. Vi erbjuder psykiatrisk öppenvård på uppdrag av regioner. Genom välfungerande mottagningar och högkvalitativ vård vill vi garantera bäst behandlingsutfall per skattekrona.

Effektiva behandlingsmetoder

Precis som inom övrig vård så finns det bättre och sämre behandlingsmetoder för olika psykiatriska diagnoser. WeMind strävar efter en psykiatri där man som patient kan lita på att de behandlingar man erbjuds ligger i forskningens framkant. För de allra flesta psykiatriska svårigheter finns det idag effektiva behandlingsmetoder och de ska komma alla som behöver det till del.

Uppföljning

Psykiatrins uppgift är att hjälpa dig som patient att må bättre. Därför har vi på WeMind en ambition att följa upp varje patients mående med regelbundna mätningar och anpassa behandlingsinsatserna därefter. Psykiatriska svårigheter medför ofta ett stort lidande och det är därför viktigt att man får hjälp snabbt. Att detta arbetssätt har många fördelar syns i våra mätningar. På våra äldsta mottagningar ligger behandlingsresultaten i linje med ledande internationella studier.

Att utvärdera vården är också viktigt för att möjliggöra utvecklingsarbete. På WeMind vill vi ständigt bli bättre på att möta våra patienters behov och vi värdesätter all återkoppling som gör att vi kan förbättra vården ytterligare.

Verksamhet

WeMind är i dag Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Vi driver 17 psykiatriska mottagningar runtom i landet och tar emot över 20 000 patienter årligen. Vi är en koncern som förutom öppenvårdspsykiatri även bedriver verksamhet inom digital psykiatri i samarbete med Min Doktor samt ett HVB-hem. I Stockholm erbjuder vi även en privat mottagning för individuell KBT och parterapi.

Ledning

Urban Pettersson Bargo, grundare & VD. Urban har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hans karriär startade på Procter & Gamble och därefter Kinnevik-koncernen och Spray/Razorfish. Efter att ha studerat psykologi i fyra år startade Urban WeMind 2007.

Karin Jacobsson, vice VD & CFO. Genom ett fokus på ständiga förbättringar på ekonomiavdelningen och i våra administrativa processer skapar vi stödfunktioner i toppklass för våra ledare. Något jag tror är absolut nödvändigt för en ekonomiavdelning i framkant är automatisering och digitalisering. Våra controllers arbetar verksamhetsnära och proaktivt tillsammans med våra chefer; det skapar ett bra samarbetsklimat och gör att ekonomiavdelningen kan förse chefer och ledning med korrekta ekonomiska rapporter och analyser i rätt tid. På så sätt kan verksamheten bedrivas effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Thomas Tegenmark, vice VD. Thomas är legitimerad psykolog och har en bakgrund både inom den offentliga och privata vården som kliniker och chef. Han började på WeMind år 2008 och var ansvarig för att starta upp fysiska kliniker. Idag är Thomas vice VD och ansvarig för flera av WeMinds verksamheter. Thomas är även ansvarig för att den vård WeMind erbjuder är evidensbaserad samt för uppföljningen av effekter av våra behandlingar.

Monika Sundesson, HR-chef. HR-avdelnings nyckeluppdrag är att hitta receptet till nöjda, ansvarstagande och engagerade medarbetare. I den ekvationen behöver vi kunna attrahera framtidens medarbetare men även utveckla och behålla våra befintliga medarbetare.  WeMinds modell för ett framgångsrikt HR-arbete kan beskrivas i att vi erbjuder effektiva och högt värderade interna funktioner bestående av expertis, service och partnerskap för våra ledare. Vi arbetar med moderna processer & digitala lösningar som ingår i medarbetarens livscykel över året. En av WeMinds viktigaste frågor är ledarskap, och ledaren är ambassadören i att skapa förståelse och engagemang kring vår vision – vad ska vi göra och varför? Verktyget vi använder oss utav är vår kultur och våra värderingar. Vi vågar påstå att vi har en av vårdbranschens mest intressanta företagskulturer, och vi ser till att ha roligt på resan!

Johan Lindvik, IT-chef. Mitt mål är att WeMind ska erbjuda den bästa IT-arbetsmiljön inom svensk vård och att de som jobbar kliniskt ska kunna lägga så stor del av sin tid som möjligt på patientarbete. Jag ansvarar för att driva digitaliseringen framåt på hela WeMind och är också chef över den digitala psykiatriverksamheten. WeMind ska tillhandahålla stabila och moderna digitala vårdlösningar både till personal och patienter, för att underlätta deras tillvaro.  Under 2019 genomförde WeMind ca 6000 digitala vårdmöten, via video eller chatt.

Vi är ISO-certifierade och arbetar enligt ett väl utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem. Kvalitetsarbetet innebär att vi systematiskt utvecklar vårt arbetssätt för att ge ännu bättre vård. Miljöcertifieringen är ett aktivt ställningstagande för en hållbar framtid.

Styrelse

Stanley Brodén
Styrelseordförande
Tidigare landstingsdirektör i Halland och sjukhusdirektör i Göteborg. Vice koncernchef för Capio år 2001-2007 och koncernchef för Aleris år 2008-2013.
Hans Toll
Styrelseledamot
Styrelseledamot i Avanza.
Einar Bodström
Styrelseledamot
Grundare av ClimateView och kommunikationsföretaget House of Radon.